Bouwstenen Zelfmanagment en passende zorg

Wat
Literatuur

Voor wie
Voor alle hulpverleners en organisaties die te maken hebben met mensen met psychische problemen: de huisarts, de POH-GGZ, de psycholoog, de therapeut, de psychiater, de verpleegkundige, de begeleider, het (F)ACT team, maar ook bijvoorbeeld de gemeentelijk ambtenaar, re-integratiebureaus en sociale wijkteams.

Inhoud
Er zijn momenteel veel belangrijke ontwikkelingen gaande in de ggz. De inzet op ambulantisering en vermaatschappelijking zorgen voor verschuivingen in taken in de basis-generalistische ggz en gespecialiseerde ggz; geestelijke gezondheidszorg moet meer buiten de instelling in de wijk plaatsvinden, samenwerking van zorgaanbieders met regionale zorgpartners, gemeenten en wijkteams is noodzakelijk, en huisartsen krijgen een grotere rol in de ondersteuning van mensen met psychische problemen. Ook cliënten zelf, hun familie en netwerk hebben hierin een belangrijke functie. Dit vraagt niet alleen om intensieve betrokkenheid, goede samenwerking en communicatie. Maar ook de versterking van het zelfmanagement, het aanpassen van de zorg richting herstel en voorkómen van erger zijn van belang.


Meer informatie? Ga naar de website van het Landelijk Platform GGz


Bouwstenen: Op- en afschaling, Familie / naasten, Welzijn, Netwerkzorg, Participatie, Informatie aan cliënten, Klachten en diagnose, Relatie cliënt - professional , Cliënt en herstel, Zelfmanagement
Doelgroepen: Ernstige psychische problematiek, intramuraal, Ernstige psychische problematiek, ambulant, Intensief tot chronische enkelvoudige psychische problematiek, Lichte tot matige enkelvoudige psychische problematiek, Psychische klachten
Aanbod: Literatuur
Functies: Huisartsenzorg/POH-GGZ, Generalistische basis GGZ, Gespecialiseerde GGZ, In de wijk/welzijn

Terug naar de resultaten

Webdesign: Creative Data