Toolkit

Vind informatie over zelfmanagement, van goede voorbeelden tot trainingen en instrumenten.

Heb jij een goed voorbeeld van bijvoorbeeld een werkwijze of een methode die je graag wilt delen met (andere) professionals?
Mail dit dan naar m.haitsma@platformggz.nl

 • Basiscursus eHealth voor de GGZ

  E-learning
  eHealth speelt een steeds grotere rol in de ggz hulpverlening. In deze module doen deelnemers basiskennis op voor de inzet van eHealth.

 • Basiscursus Herstelondersteunende zorg

  Cursus
  Deze basiscursus introduceert de HEE-begrippen Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid en het begrip herstelondersteunende zorg.

 • Basisopleiding Systematsich Rehabilitatiegericht Handelen

  Opleiding
  Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) is een praktische methodiek die professionals in staat stelt op een systematische wijze een individuele begeleidingsrelatie op te bouwen, een zorgplan vorm te geven, een cliënt te ondersteunen bij diens wensen en zorgbehoeften en de kwaliteit van een leef/werkmilieu of sociaal netwerk te verbeteren.

 • Begeleid werken - een individuele, vraaggestuurde benadering

  Methode
  De methode Begeleid Werken richt zich op mensen met structurele functionele beperkingen van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard. Doel is om deze mensen op een duurzame manier te begeleiden naar en in betaald werk. Ze worden hierbij ondersteund door een jobcoach, die uitgaat van de vraag en mogelijkheden van het individu.

 • Begeleide lotgenotengroepen voor mensen met een psychosegevoeligheid

  Methode
  Het doel van de lotgenotengroep is het verbeteren van de kwaliteit van leven, het sociale netwerk, sociale steun en empowerment door het delen van ervaringen met lotgenoten.

  Deze methode is door de erkenningscommissie langdurende zorg erkend op het niveau van: Effectief volgens eerste aanwijzingen.

 • Begeleiden in participatie

  Training
  De overheid bouwt het aantal bedden verder af en heeft voor ogen dat patiënten steeds meer in de wijk blijven wonen, werkend aan behandeling en herstel. Gemeenten organiseren de verantwoordelijkheid van zorg, ondersteuning en begeleiding in de wijk. Deze ambulantisering van de ggz slaagt goed wanneer (F)ACT als Haarlemmerolie wordt gebruikt; multidisciplinair en generalistisch. Het wordt een reguliere aanpak in het wijkteam: afstemmen van de expertise en vaardigheden van professionals onderling, samenwerkend met het formele en informele netwerk en intensieve begeleiding waar nodig. Situaties die in de kliniek spelen, krijgen in de thuissituatie een andere dimensie al is het maar omdat je er gast bent en de persoon in zijn eigen omgeving ontmoet.

 • Bewegen werkt!

  Methode
  Het beweegprogramma Werken werkt is een unieke methode die zorgt dat mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt een veel grotere kans maken op het vinden van werk. Door het aanbieden van een beweegprogramma verbeteren zowel de mentale als fysieke conditie en de leefstijl. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan arbeidsrelevante competenties, waardoor kans op werkhervatting of maatschappelijke participatie verder wordt vergroot.

 • Big MOVE

  Cursus
  In zes maanden verminder je je klachten en verbeter je gezondheid bij het BigMove GGZ-programma, doordat je op eigen kracht, op een leuke manier en samen met anderen aan de slag gaat.

 • Bouwstenen Zelfmanagment en passende zorg

  Literatuur
  In samenwerking met de deelnemers van het Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn de kenmerken van zelfmanagement en passende zorg in kaart gebracht. We noemen deze kenmerken Bouwstenen. De Bouwstenen maken samen een nieuwe visie op de ggz. Deze visie is meer dan ooit gericht op herstel, het vergroten van de zelfredzaamheid en zo veel mogelijk weer/blijven deelnemen aan de maatschappij voor alle cliëntgroepen.

 • Bureau Begeleid Werken - Pameijer

  Goed voorbeeld
  Een baan vinden. Een opleiding kiezen. Of een dagbesteding zoeken. Deze dingen zijn niet voor iedereen even makkelijk. Misschien zit je al lang thuis. Heb je geen regelmatig dagritme. Of moet je zelfvertrouwen weer groeien. De jobcoaches van Bureau Begeleid Werken van Pameijer helpen je bij het vinden van (vrijwilligers)werk.

Webdesign: Creative Data